Tel: +90 212 465 63 63

  • Ataköy 7-8-9-10 Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. 2 Apt. No:8/2/14 Bakırköy-İstanbul
  • info@goldgumruk.com.tr

FORWARDING / DEPOLAMA

FORWARDING

Şirketimiz, ekip olarak tüm konsantrasyon ve tecrübesi deniz (full & parsiyel) ve hava taşımacılığı üzerine yoğunlaştırılmıştır. Belirli bölgelerde çalışan düzenli hat temsilcileriyle yıllık anlaşmalarımız bulunmaktadır. Firmamızın amacı, müşterilerimize dünyanın her yerinde en uygun şartlarda taşıma alternatifleri sunmaktadır.

Anlaştığımız armatörlerin düzenli ve hızlı mümkünse direkt servis vermesi navlun şartlarının uygunluğu ve rekabet şartlarına hızlı uyum göstermesi, ekipman çeşitliliği, yeterliliği ve bilgi akışının hızı için gerekli teknolojiye sahip olması, hizmete verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Şirketimiz ayrıca tüm dünya ülkelerini kapsayan acente ağı ile forwarding (full & parsiyel) hizmeti de vermektedir.DEPOLAMA

Depolama hizmetinden müşterilerimizi en avantajlı şekilde yararlanmaları için, anlaşmalı olduğumuz depolama temsilcileriyle bağlantıya geçerek müşterilerimize tam bir çözüm ortaklığı sunmaktayız.ANTREPO


Antrepo Nedir?

Antrepo, gümrük vergisine konu olup da henüz vergi ve resimleri ödenmemiş malların korunduğu, gerekiyorsa küçük tamamlayıcı işlemlerin yapıldığı gümrük binalarına yakın olan bir tür depodur.Antrepo kelime anlamı olarak gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer, ardiye anlamlarına gelmektedir. Antrepo gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerlere denir. Ayrıca antrepolar eşyanın gümrük mevzuatında düzenlenen şekilde konulması halinde süresiz kalabildiği ve eşyanın antrepoda kaldığı süre içerisinde eşyaya terettüp eden vergilerin ödenmediği bir gümrük rejimidir.


A- GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 47 ve 48 ile Gümrük Yönetmeliğinin 135 inci maddeleri ışığında, Geçici Depolama Yeri'ni, eşyanın, gümrükce onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar, gümrük idarelerince uygun görülmüş ve bu idarelerin belirlediği koşullarda, geçici olarak depolandığı, eşyanın her türlü dış etken ve müdahalelerden korunmasını sağlıyacak şekilde yapılmış ve taşıtların durduğu yanaştığı veya indiği yerlere mümkün olduğunca yakın olan ambar, depo, ardiye veya hangar gibi yerler, olarak tanımlayabiliriz.


Yapılan tanımdan hareketle, geçici depolama yerlerinin genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

1- Eşya buralarda geçici bir süre ile kalabilir(Mücbir sebepler dolayısıyla yapılacak süre uzatımları hariç olmak üzere, deniz yoluyla gelen eşya, özet beyanın verildiği tarihten itibaren (45) gün, diğer bir yolla gelen eşya ise (20) gün.)
2- Konulan eşyayı iyi bir şekilde muhafaza edebilecek şekilde yapılmışlardır.
3- Gümrüğün gözetim ve denetimi altındadırlar.
Antrepo, gümrük vergisine konu olup da henüz vergi ve resimleri ödenmemiş malların korunduğu, gerekiyorsa küçük tamamlayıcı işlemlerin yapıldığı gümrük binalarına yakın olan bir tür depodur.

Copyright © Gold Gümrük Müşavirliği AŞ. 2016. All rights reserved.

Created by: Sesa Bilişim